Quý khách vui lòng đọc kỹ hướng dẫn, có gì thắc mắc xin gọi Hotline. Xin cảm ơn
Đổi Thẻ Cào Sang Tiền Mặt Uy Tín Đăng ký tài khoản tại đây trước khi sử dụng dịch vụ 
Đổi Thẻ Cào Sang Tiền Mặt Uy Tín Mua thẻ game, thẻ điện thoại chiết khấu 7% tại đây, lịch sử mua thẻ tại đây 
Đổi Thẻ Cào Sang Tiền Mặt Uy Tín Lịch sử nạp rút tiền tại đây
Đổi Thẻ Cào Sang Tiền Mặt Uy Tín Nạp sò Garena chiết khấu 7-10% tại đây 
Đổi Thẻ Cào Sang Tiền Mặt Uy Tín Nạp kim cương Free Fire chiết khấu 7-10% tại đây 
Đổi Thẻ Cào Sang Tiền Mặt Uy Tín Liên hệ TelegramFacebook hoặc Hotline để được hỗ trợ sớm nhất 


ĐỔI THẺ CÀO
Lưu ý: Điền sai giá trị thẻ sẽ bị trừ 50% số tiền mệnh giá nhỏ hơn

Bảng phí đổi thẻ cào
Nhóm 10,000đ 20,000đ 30,000đ 50,000đ 100,000đ 200,000đ 300,000đ 500,000đ 1,000,000đ
Thành viên 17.8% 18.3% 17.3% 17.3% 17.3% 16% 16% 16.3% 16.3%
VIP 17.6% 18.1% 17.1% 17.1% 17.1% 15.8% 15.8% 16.1% 16.1%
SUPER VIP 17% 17.5% 16.5% 16.5% 16.5% 15.2% 15.2% 15.5% 15.5%
Nhóm 10,000đ 20,000đ 30,000đ 50,000đ 100,000đ 200,000đ 300,000đ 500,000đ
Thành viên 17.4% 17.4% 17.4% 17.4% 16.9% 15.4% 15.4% 15.4%
VIP 17.2% 17.2% 17.2% 17.2% 16.7% 15.2% 15.2% 15.2%
SUPER VIP 16.6% 16.6% 16.6% 16.6% 16.1% 14.6% 14.6% 14.6%
Nhóm 10,000đ 20,000đ 30,000đ 50,000đ 100,000đ 200,000đ 300,000đ 500,000đ
Thành viên 14.3% 14.3% 14.3% 14.3% 14.3% 14.3% 14.3% 14.4%
VIP 14.1% 14.1% 14.1% 14.1% 14.1% 14.1% 14.1% 14.2%
SUPER VIP 13.5% 13.5% 13.5% 13.5% 13.5% 13.5% 13.5% 13.6%
Nhóm 10,000đ 20,000đ 30,000đ 50,000đ 100,000đ 200,000đ 500,000đ 1,000,000đ
Thành viên 10.8% 10.8% 10.8% 10.8% 10.8% 10.8% 10.8% 10.8%
VIP 10.6% 10.6% 10.6% 10.6% 10.6% 10.6% 10.6% 10.6%
SUPER VIP 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10%
Nhóm 20,000đ 50,000đ 100,000đ 200,000đ 500,000đ
Thành viên 12.3% 12.3% 12.3% 12.3% 12.3%
VIP 12.1% 12.1% 12.1% 12.1% 12.1%
SUPER VIP 11.5% 11.5% 11.5% 11.5% 11.5%
Nhóm 10,000đ 20,000đ 50,000đ 100,000đ 200,000đ 300,000đ 500,000đ 1,000,000đ 2,000,000đ 5,000,000đ 10,000,000đ
Thành viên 11.8% 11.8% 11.8% 11.8% 11.8% 11.8% 11.8% 11.8% 14.3% 14.3% 14.3%
VIP 11.6% 11.6% 11.6% 11.6% 11.6% 11.6% 11.6% 11.6% 14.1% 14.1% 14.1%
SUPER VIP 11% 11% 11% 11% 11% 11% 11% 11% 13.5% 13.5% 13.5%
Nhóm 10,000đ 20,000đ 30,000đ 50,000đ 100,000đ 200,000đ 300,000đ 500,000đ 1,000,000đ 2,000,000đ 5,000,000đ 10,000,000đ
Thành viên 14.3% 14.3% 14.3% 14.3% 14.3% 14.3% 14.3% 14.3% 16.3% 16.3% 16.3% 16.3%
VIP 14.1% 14.1% 14.1% 14.1% 14.1% 14.1% 14.1% 14.1% 16.1% 16.1% 16.1% 16.1%
SUPER VIP 13.5% 13.5% 13.5% 13.5% 13.5% 13.5% 13.5% 13.5% 15.5% 15.5% 15.5% 15.5%
Nhóm 10,000đ 20,000đ 50,000đ 100,000đ 200,000đ 300,000đ 500,000đ 1,000,000đ 2,000,000đ
Thành viên 71.5% 71.5% 61.5% 51.5% 41.5% 35% 36.5% 31.5% 41.5%
VIP 71% 71% 61% 51% 41% 35% 36% 31% 41%
SUPER VIP 70.5% 70.5% 60.5% 50.5% 40.5% 35% 35.5% 30.5% 40.5%
Nhóm 10,000đ 20,000đ 30,000đ 50,000đ 100,000đ 200,000đ 300,000đ 500,000đ 1,000,000đ
Thành viên 80.3% 70.3% 60% 60.3% 50.3% 40.3% 40% 40.3% 40.3%
VIP 80.1% 70.1% 61% 60.1% 50.1% 40.1% 40% 40.1% 40.1%
SUPER VIP 79.5% 69.5% 61% 59.5% 49.5% 39.5% 40% 39.5% 39.5%
Nhóm 10,000đ 20,000đ 30,000đ 50,000đ 100,000đ 200,000đ 300,000đ 500,000đ 1,000,000đ 2,000,000đ 5,000,000đ
Thành viên 80.3% 70.3% 70% 60.3% 55% 45% 45% 45% 45% 45% 45%
VIP 80.1% 70.1% 71% 60.1% 51% 41% 41% 41% 41% 41% 41%
SUPER VIP 79.5% 69.5% 71% 59.5% 50.5% 40.5% 40.5% 40.5% 40.5% 40.5% 40.5%
Nhóm 10,000đ 20,000đ 30,000đ 50,000đ 100,000đ 200,000đ 300,000đ 500,000đ 1,000,000đ 2,000,000đ 5,000,000đ
Thành viên 80.3% 80.3% 80.3% 60.3% 55% 45% 45% 40% 40% 45% 45%
VIP 80.1% 80.1% 80.1% 60.1% 51% 41% 41% 36% 36% 41% 41%
SUPER VIP 79.5% 79.5% 79.5% 59.5% 50.5% 40.5% 40.5% 35.5% 35.5% 40.5% 40.5%
Nhóm 10,000đ 20,000đ 30,000đ 50,000đ 100,000đ 200,000đ 300,000đ 500,000đ 1,000,000đ
Thành viên 95% 85% 80% 75% 65% 55% 50% 45% 40%
VIP 91% 81% 80% 71% 61% 51% 50% 41% 36%
SUPER VIP 90.5% 80.5% 80% 70.5% 60.5% 50.5% 50% 40.5% 35.5%
Nhóm 10,000đ 20,000đ 30,000đ 50,000đ 100,000đ 200,000đ 300,000đ 500,000đ 1,000,000đ 2,000,000đ
Thành viên 90.3% 90.3% 70% 85.3% 50% 50% 50% 50% 40% 40%
VIP 90.1% 90.1% 70% 85.1% 50% 50% 50% 50% 40% 40%
SUPER VIP 89.5% 89.5% 70% 84.5% 50% 50% 50% 50% 40% 40%
Nhóm 10,000đ 20,000đ 30,000đ 50,000đ 100,000đ 200,000đ 300,000đ 500,000đ
Thành viên 15.4% 15.4% 15.4% 15.4% 15.4% 15.4% 15.4% 15.4%
VIP 15.2% 15.2% 15.2% 15.2% 15.2% 15.2% 15.2% 15.2%
SUPER VIP 14.6% 14.6% 14.6% 14.6% 14.6% 14.6% 14.6% 14.6%
Nhóm 10,000đ 20,000đ 30,000đ 50,000đ 100,000đ 200,000đ 300,000đ 500,000đ
Thành viên 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90%
VIP 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90%
SUPER VIP 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90%
DMCA.com Protection Status