Quý khách vui lòng đọc kỹ hướng dẫn
Đổi Thẻ Cào Sang Tiền Mặt Uy Tín Đăng ký tài khoản tại đây trước khi đổi thẻ cào 
Đổi Thẻ Cào Sang Tiền Mặt Uy Tín Rút số dư về tài khoản ngân hàng tại đây  
Đổi Thẻ Cào Sang Tiền Mặt Uy Tín Lịch sử nạp rút tiền tại đây
Đổi Thẻ Cào Sang Tiền Mặt Uy Tín Mua thẻ game, thẻ điện thoại chiết khấu 7% tại đây 
Đổi Thẻ Cào Sang Tiền Mặt Uy Tín Nạp sò Garena chiết khấu 7-10% tại đây 
Đổi Thẻ Cào Sang Tiền Mặt Uy Tín Nạp kim cương Free Fire chiết khấu 7-10% tại đây 
Đổi Thẻ Cào Sang Tiền Mặt Uy Tín Liên hệ TelegramFacebook hoặc Hotline để được hỗ trợ sớm nhất 


ĐỔI THẺ CÀO THÀNH TIỀN MẶT

Bảng phí đổi thẻ cào
Nhóm 10,000đ 20,000đ 30,000đ 50,000đ 100,000đ 200,000đ 300,000đ 500,000đ 1,000,000đ
Thành viên 11.8 % 12.3 % 12.3 % 11.3 % 11.3 % 11.4 % 11.9 % 12.4 % 12.3 %
VIP 11.6 % 12.1 % 12.1 % 11.1 % 11.1 % 11.2 % 11.7 % 12.2 % 12.1 %
SUPER VIP 11 % 11.5 % 11.5 % 10.5 % 10.5 % 10.6 % 11.1 % 11.6 % 11.5 %
Nhóm 10,000đ 20,000đ 30,000đ 50,000đ 100,000đ 200,000đ 300,000đ 500,000đ
Thành viên 16.3 % 16.3 % 16.3 % 14.8 % 12.8 % 12.8 % 12.8 % 11.8 %
VIP 16.1 % 16.1 % 16.1 % 14.6 % 12.6 % 12.6 % 12.6 % 11.6 %
SUPER VIP 15.5 % 15.5 % 15.5 % 14 % 12 % 12 % 12 % 11 %
Nhóm 10,000đ 20,000đ 30,000đ 50,000đ 100,000đ 200,000đ 300,000đ 500,000đ
Thành viên 10.6 % 10.6 % 10.6 % 10.6 % 10.6 % 10.6 % 10.6 % 12 %
VIP 10.4 % 10.4 % 10.4 % 10.4 % 10.4 % 10.4 % 10.4 % 11.8 %
SUPER VIP 9.8 % 9.8 % 9.8 % 9.8 % 9.8 % 9.8 % 9.8 % 11.2 %
Nhóm 10,000đ 20,000đ 30,000đ 50,000đ 100,000đ 200,000đ 500,000đ 1,000,000đ
Thành viên 10.3 % 10.3 % 10.3 % 10.3 % 10.3 % 10.3 % 10.3 % 10.3 %
VIP 10.1 % 10.1 % 10.1 % 10.1 % 10.1 % 10.1 % 10.1 % 10.1 %
SUPER VIP 9.5 % 9.5 % 9.5 % 9.5 % 9.5 % 9.5 % 9.5 % 9.5 %
Nhóm 20,000đ 50,000đ 100,000đ 200,000đ 500,000đ
Thành viên 10.8 % 10.8 % 10.8 % 10.8 % 10.8 %
VIP 10.6 % 10.6 % 10.6 % 10.6 % 10.6 %
SUPER VIP 10 % 10 % 10 % 10 % 10 %
Nhóm 10,000đ 20,000đ 50,000đ 100,000đ 200,000đ 300,000đ 500,000đ 1,000,000đ 2,000,000đ 5,000,000đ 10,000,000đ
Thành viên 11.3 % 11.3 % 11.3 % 11.3 % 11.3 % 11.3 % 11.3 % 16.3 % 17.3 % 13.3 % 15.3 %
VIP 11.1 % 11.1 % 11.1 % 11.1 % 11.1 % 11.1 % 11.1 % 11.1 % 13.1 % 13.1 % 15.1 %
SUPER VIP 10.5 % 10.5 % 10.5 % 10.5 % 10.5 % 10.5 % 10.5 % 10.5 % 12.5 % 12.5 % 14.5 %
Nhóm 10,000đ 20,000đ 30,000đ 50,000đ 100,000đ 200,000đ 300,000đ 500,000đ 1,000,000đ 2,000,000đ 5,000,000đ 10,000,000đ
Thành viên 14.3 % 14.3 % 14.3 % 14.3 % 14.3 % 14.3 % 14.3 % 13.8 % 14.3 % 15.3 % 15.3 % 15.3 %
VIP 14.1 % 14.1 % 14.1 % 14.1 % 14.1 % 14.1 % 14.1 % 13.6 % 14.1 % 15.1 % 15.1 % 15.1 %
SUPER VIP 13.5 % 13.5 % 13.5 % 13.5 % 13.5 % 13.5 % 13.5 % 13 % 15.5 % 14.5 % 14.5 % 14.5 %
Nhóm 10,000đ 20,000đ 50,000đ 100,000đ 200,000đ 300,000đ 500,000đ 1,000,000đ 2,000,000đ
Thành viên 71.5 % 71.5 % 61.5 % 51.5 % 41.5 % 35 % 36.5 % 31.5 % 41.5 %
VIP 71 % 71 % 61 % 51 % 41 % 35 % 36 % 31 % 41 %
SUPER VIP 70.5 % 70.5 % 60.5 % 50.5 % 40.5 % 35 % 35.5 % 30.5 % 40.5 %
Nhóm 10,000đ 20,000đ 30,000đ 50,000đ 100,000đ 200,000đ 300,000đ 500,000đ 1,000,000đ
Thành viên 80.3 % 70.3 % 60 % 60.3 % 50.3 % 40.3 % 40 % 40.3 % 40.3 %
VIP 80.1 % 70.1 % 61 % 60.1 % 50.1 % 40.1 % 40 % 40.1 % 40.1 %
SUPER VIP 79.5 % 69.5 % 61 % 59.5 % 49.5 % 39.5 % 40 % 39.5 % 39.5 %
Nhóm 10,000đ 20,000đ 30,000đ 50,000đ 100,000đ 200,000đ 300,000đ 500,000đ 1,000,000đ 2,000,000đ 5,000,000đ
Thành viên 80.3 % 70.3 % 70 % 60.3 % 55 % 45 % 45 % 45 % 45 % 45 % 45 %
VIP 80.1 % 70.1 % 71 % 60.1 % 51 % 41 % 41 % 41 % 41 % 41 % 41 %
SUPER VIP 79.5 % 69.5 % 71 % 59.5 % 50.5 % 40.5 % 40.5 % 40.5 % 40.5 % 40.5 % 40.5 %
Nhóm 10,000đ 20,000đ 30,000đ 50,000đ 100,000đ 200,000đ 300,000đ 500,000đ 1,000,000đ 2,000,000đ 5,000,000đ
Thành viên 80.3 % 80.3 % 80.3 % 12.8 % 12.8 % 45 % 45 % 40 % 40 % 45 % 45 %
VIP 80.1 % 80.1 % 80.1 % 12.6 % 12.6 % 41 % 41 % 36 % 36 % 41 % 41 %
SUPER VIP 79.5 % 79.5 % 79.5 % 59.5 % 12 % 40.5 % 40.5 % 35.5 % 35.5 % 40.5 % 40.5 %
Nhóm 10,000đ 20,000đ 30,000đ 50,000đ 100,000đ 200,000đ 300,000đ 500,000đ 1,000,000đ
Thành viên 95 % 85 % 80 % 75 % 65 % 55 % 50 % 45 % 40 %
VIP 91 % 81 % 80 % 71 % 61 % 51 % 50 % 41 % 36 %
SUPER VIP 90.5 % 80.5 % 80 % 70.5 % 60.5 % 50.5 % 50 % 40.5 % 35.5 %
Nhóm 10,000đ 20,000đ 30,000đ 50,000đ 100,000đ 200,000đ 300,000đ 500,000đ 1,000,000đ 2,000,000đ
Thành viên 90.3 % 90.3 % 70 % 85.3 % 50 % 50 % 50 % 50 % 40 % 40 %
VIP 90.1 % 90.1 % 70 % 85.1 % 50 % 50 % 50 % 50 % 40 % 40 %
SUPER VIP 89.5 % 89.5 % 70 % 84.5 % 50 % 50 % 50 % 50 % 40 % 40 %
Nhóm 10,000đ 20,000đ 30,000đ 50,000đ 100,000đ 200,000đ 300,000đ 500,000đ
Thành viên 22.6 % 22.6 % 22.6 % 22.6 % 22.6 % 22.6 % 22.4 % 22.4 %
VIP 22.4 % 22.4 % 22.4 % 22.4 % 22.4 % 22.4 % 22.2 % 22.2 %
SUPER VIP 21.8 % 21.8 % 21.8 % 21.8 % 21.8 % 21.8 % 21.6 % 21.6 %
Nhóm 10,000đ 20,000đ 30,000đ 50,000đ 100,000đ 200,000đ 300,000đ 500,000đ
Thành viên 90 % 90 % 90 % 90 % 90 % 90 % 90 % 90 %
VIP 90 % 90 % 90 % 90 % 90 % 90 % 90 % 90 %
SUPER VIP 90 % 90 % 90 % 90 % 90 % 90 % 90 % 90 %

Lưu ý: Thẻ có giá trị trong ngày, để an toàn vui lòng sử dụng luôn
Đổi Thẻ Cào Sang Tiền Mặt Uy Tín Đăng ký tài khoản tại đây trước khi mua thẻ 
Đổi Thẻ Cào Sang Tiền Mặt Uy Tín Nạp tiền vào tài khoản để mua thẻ tại đây 
Đổi Thẻ Cào Sang Tiền Mặt Uy Tín Lịch sử mua thẻ tại đây 
Đổi Thẻ Cào Sang Tiền Mặt Uy Tín Rút số dư về tài khoản ngân hàng tại đây  
Đổi Thẻ Cào Sang Tiền Mặt Uy Tín Liên hệ TelegramFacebook hoặc Hotline để được hỗ trợ sớm nhất 


MUA THẺ CÀO

DMCA.com Protection Status